Üyelik Sözleşmesi


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


Sözleşmenin Tarafları :

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”);

a) www.crownyourhome.net internet sitesi üzerinden faaliyette bulunan Hürriyet Mah., Uğur Mumcu Cad. No: 35 Kartal / İstanbul adresinde mukim Gülser Domurcuk bundan böyle sözleşme içerisinde “Crown Your Home” olarak kısaltılacaktır ile

b) www.crownyourhome.net internet sitesine üye olan, üyelik sayfasında kendisi tarafından belirtilecek adreste mukim internet kullanıcısı (bundan böyle sözleşme içerisinde "Üye" olarak kısaltılacaktır) arasında mutabakat ile kabul edilmiştir. 

 

2. Sözleşmenin Konusu :

İşbu Sözleşme www.crownyourhome.net internet sitesi ve belirtilen şartlar ve ücretler mukabilinde Crown Your Home tarafından sunulan hizmetlerden, satışa arz edilmiş ürünlerden, Üyeye özel ayrıcalıklardan Üyenin faydalanması hususlarını düzenlemektedir.

 

3. Sözleşmenin Hükümleri :

3.1.  www.crownyourhome.net  internet sitesinden işlem yapan, bülten, kampanya ve tanıtım ve benzerinin gönderilmesini talep eden, üyelik işlemleri gerçekleştiren, alışveriş yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, bazı kişisel bilgiler(isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb...) üyelerimizin onayları ve mevzuat hükümleri uyarınca, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek, dönemsel kampanya çalışmaları, üye profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında, sadece Crown Your Home bünyesinde kullanılmakta ve Crown Your Home tarafından işlenmektedir www.crownyourhome.net üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin onayı ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle kullanmamakta ve 3. Kişiler ile paylaşmamaktadır.

Ayrıca, Crown Your Home’ a ait olan www.crownyourhome.net internet sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın internette yaptığı gezintiler ile ilgili bilgi edinilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. 

3.2. İşbu sözleşmede açık bir şekilde taahhüt edilmemiş hiçbir husus, Crown Your Home aleyhine varmış gibi yorumlanamaz. Aksi Crown Your Home tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece Crown Your Home, sitede yer alan ürün ve hizmetler için sitede ilan edilen ücretleri talep etme hakkına sahip olacaktır.

3.3. Crown Your Home, internet sitesini her zaman ve ayrıca bir gerekçe belirtmesine lüzum olmaksızın değiştirme hakkına sahip olup, bunların değişimi sonrasında üye bilgilerini de yeni İnternet sitesi, mobil uygulama, mobil siteye taşıma hakkına da sahiptir.

3.4. Crown Your Home, İnternet sitesinde satışa arz ettiği ürünler ve stokları ile sorumlu olup, stok bulunmayan ya da üyelerin talepleri neticesinde stokları tükenen ürünleri yeniden üretme ya da tedarik ile yükümlü olmayacaktır. Sistemsel hata, yoğun üye talepleri ve sair nedenler ile stokta görünen ürünün, stok yetersizliği nedeni ile temin ve Üyeye sevkinin gerçekleştirilememesi durumunda Üye, Crown Your Home, Üye menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğinden ve stoku bulunan ürünü zaten Üye aleyhine bir husus olmaksızın sevk etmekten kaçınmayacağından, stok yetersiz/temin edilmeyen bu ürün ile ilgili olarak kendisine bedel iadesi yapılmasını, ürünün temin edilmesini talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.5. İşbu Sözleşme, Üye’ ye herhangi bir maddi taahhüt ya da yükümlülük getirmemektedir. Üye ancak www.crownyourhome.net internet adresinden sipariş edeceği ürün ve hizmetlerin bedelleri ile buna ilişkin sair ücretleri ödemekle yükümlü olacaktır. Üyelik için ayrıca herhangi bir ücret taahhüt ettirilmeyecektir.

3.6. Üye,  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu Crown Your Home’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.7. Üye, www.crownyourhome.net internet sitesine üye olurken kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Crown Your Home’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Crown Your Home’ un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.8. Üye, www.crownyourhome.net internet sitesinde mevcut üyelere özel hizmetlerden faydalanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, üçüncü kişilere ait kişisel verileri internet sitesine veya mobil uygulamaya girmesi halinde; üçüncü kişilerin girilen bu kişisel veriler hakkında bilgilendirilmiş olduğunu ve rızalarının alındığını beyan, kabul ve taahhüt etmiş olacaktır.

3.9. Üye, www.crownyourhome.net internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.10. www.crownyourhome.net internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Crown Your Home ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Crown Your Home’un Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Müşteri’nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.11. Crown Your Home, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.crownyourhome.net internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Crown Your Home’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.12. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.13. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Crown Your Home’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Crown Your Home’un Üyeye karşı Sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.14. Crown Your Home’ un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üyenin üyeliğini silme, Üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Crown Your Home’ un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.15. Crown Your Home, www.crownyourhome.net internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Crown Your Home tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde internet sitesinde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Crown Your Home hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. www.crownyourhome.net internet sitesinin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

3.16. Bu www.crownyourhome.net internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin, hizmetlerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun  Crown Your Home yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

3.17. www.crownyourhome.net internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar münhasıran Crown Your Home mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.18. www.crownyourhome.net internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

3.19. Crown Your Home tarafından www.crownyourhome.net internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.20. Crown Your Home kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini Üye’nin onayı olması veya mevzuattaki şartları taşıması halinde kullanabilir. Crown Your Home üyenin portal hizmetlerini alırken www.crownyourhome.net internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.21. Crown Your Home üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklere uygun hareket etmek veya Crown Your Home ya da www.crownyourhome.net sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Crown Your Home ve www.crownyourhome.net internet sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde mevzuat sınırları içerisinde açıklayabilir.

3.22. www.crownyourhome.net internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.crownyourhome.net internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.23. Crown Your Home sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.crownyourhome.net internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, ürünleri dilediği zaman kaldırma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.

3.24. Crown Your Home, Sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.25. Taraflar, Crown Your Home’a ait tüm ticari defter, mail, not, elektronik veri, bilgisayar kayıtları ve benzerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193' e uygun şekilde geçerli ve usulüne uygun delil olarak kabul edileceğini ve işbu Sözleşmenin aynı zamanda bir delil sözleşmesi olduğunu gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

 

4. Sözleşmenin Süresi ve Feshi:

İşbu Sözleşme Üye tarafından kabul edildiğini beyan ile yürürlüğe girer. Crown Your Home Sözleşmeyi Üyeye arz ederek kabul edilmiş sayılmakla birlikte Üye tarafından onaylanmamış sözleşmeler Crown Your Home’ a karşı kullanılamayacaktır.

İşbu Sözleşme, Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Crown Your Home tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Crown Your Home, Üyenin Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, Üyenin üyeliğini iptal ederek Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. Anlaşmazlıkların Çözümü :

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6. Yürürlük :

Üyenin, üyelik kaydı yapması Sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üyenin üye olması anında verdiği onay ile akdedilmiş ve taraflar için yürürlüğe girmiştir. Üye tarafından elektronik ortamda onay verilmiş olması yeterli olup ayrıca üyenin ıslak imzasına lüzum bulunmamaktadır.

 

ÜYE                                              Crown Your Home

Onay